VÝROBA KNIH
V EKOLOGICKÉ GENERACI
HEIDELBERG XL 106-8 LED UV ECO PRINTED

Společnost TISK CENTRUM s.r.o. vznikla v roce 2001 s vizí vytvořit moderní polygrafický podnik, patřící ke špičce v Evropě a tak zabezpečit trvalou prosperitu a spokojenost zákazníků. Velký důraz klademe na kvalitní, moderní technologie, které zajistí rychlý a přesný tisk při dodržení nejvyššího standardu. Ty je možné dodržet jen při profesionálně odvedené práci zaměstnanců a neustálých investicích do moderních výrobních a informačních technologií. Velkou pozornost věnujeme zvyšování vzdělání a odborné úrovně zaměstnanců, zlepšování pracovního prostředí a ekologii.

Naše společnost má v nově zabudovaném výrobním areálu uzavřený výrobním cyklus od grafické přípravy přes kvalitní tisk, náročné knihařské zpracování až po zušlechťovací a dokončovací technologie UV a hot press.

Výrobní proces není přerušován a probíhá v non-stop režimu, který nabízí nejkratší čas zpracování při vysoké produkci, což oceňují především vydavatelé periodik. V neposlední řadě poskytujeme zákazníkům poradenství v oblasti polygrafie, potiskovaných materiálů a distribučního servisu.

Věříme, že i Vás naše obchodní strategie a kvalitně zpracované výrobky osloví.

images/texts/0015/DSC_0008.jpg images/texts/0015/DSC_0183.jpg images/texts/0015/DSC_0289.jpg