VÝROBA KNIH
V EKOLOGICKÉ GENERACI
HEIDELBERG XL 106-8 LED UV ECO PRINTED

SNADNÁ OBSLUHA A PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ

Ovládací pult Prinect Press Center vzájemně propojuje integrované měřící systémy Printect Axis Control a Prinect Image Control, pomocí kterých kontroluje a hlídá přesnost soutisku a barevnost, neustále srovnává jejich hodnoty s tištěnými daty a dbá na jejich dodržování. Díky tomuto systému jsme schopni dosáhnout na špičku v kvalitě tisku.

PREPRESS ŘEŠENÍ PRO PŘEDTISKOVOU PŘÍPRAVU

Heidelberg systém CTP (Computer to Plate) a jeho softwarové a hardwarové vybavení nám umožňuje připravovat co možná nejpřesnější tiskové šablony s vysokou ostrostí a jemností tiskových bodů.

PŘEDTISKOVÁ KONTROLA

Nedílnou součástí procesu výroby je kontrola připravovaných šablon. Správné vyřazení, přesahy tisku a samozřejmě i celková kontrola plátu z hlediska přetisků, textů a jiných profilů.

ON-LINE CTP

Naše CTP osvitové jednotky pracují v poloautomatickém režimu a z kapacitních důvodů současně ve dvou formátových řadách. Příprava tiskových desek je vysoce produktivní a dokáže ve velice rychlém čase připravit podklady včetně kalibrovaného nátisku a funkčních maket tištěného produktu.

Špičkové stříkací a řezací plotry s ICC kamerovým systémem připravují makety k produktům s vysokou přesností technického zpracování a barevnosti.

CIP 4

Systém Prinect Color Solution je optimalizace CIP4 dat, která přednastaví zóny barevnic tak, aby byl tiskový stroj co nejrychleji zabarven nebo pomohly přednastavit formáty dokončovacích strojů pro následné zpracování.