VÝROBA KNIH
V EKOLOGICKÉ GENERACI
HEIDELBERG XL 106-8 LED UV ECO PRINTED

Nový výrobní areál

Naše společnost má v nově zbudovaném výrobním areálu uzavřený výrobní cyklus od grafické přípravy přes kvalitní tisk, náročné knihařské zpracování až po zušlechťovací a dokončovací technologie UV a hot press.

Výrobní cyklus není přerušován a probíhá v nepřetržitém non-stop režimu, který nabízí nejkratší čas zpracování při vysoké produkci, což oceňují především vydavatelé periodik. V neposlední řadě poskytujeme zákazníkům poradenství v oblasti polygrafie, potiskovaných materiálů a distribučního servisu.

images/texts/0030/DSC_0008.jpg images/texts/0030/DSC_0183.jpg images/texts/0030/DSC_0289.jpg