VÝROBA KNIH
V EKOLOGICKÉ GENERACI
HEIDELBERG XL 106-8 LED UV ECO PRINTED

Projekt MOVEMBER – 12/2012

Tisk Centrum podporuje již druhým rokem charitativní projekt MOVEMBER 11/2012.

MO Bratři pomáhají změnit pohled na zdraví mužů tím, že jsou po 30 listopadových dnů chodícími a mluvícími billboardy a svými činy a slovy na veřejnosti i v soukromí zvyšují povědomí o často opomíjeném zdraví mužů. Společně tak skutečně měníme tvář mužského zdraví.

images/texts/0038/movember_tiskcentrum_001.jpg images/texts/0038/movember_tiskcentrum_002.jpg images/texts/0038/movember_tiskcentrum_003.jpg images/texts/0038/movember_tiskcentrum_004.jpg images/texts/0038/movember_tiskcentrum_005.jpg images/texts/0038/movember_tiskcentrum_006.jpg images/texts/0038/movember_tiskcentrum_007.jpg images/texts/0038/movember_tiskcentrum_008.jpg images/texts/0038/movember_tiskcentrum_009.jpg images/texts/0038/movember_tiskcentrum_010.jpg images/texts/0038/movember_tiskcentrum_011.jpg images/texts/0038/movember_tiskcentrum_012.jpg