VÝROBA KNIH
V EKOLOGICKÉ GENERACI
HEIDELBERG XL 106-8 LED UV ECO PRINTED

Vybudování haly III v areálu

V lednu 2015 jsme rozšířili výrobní kapacity o 3 500m2 vybudováním haly III v areálu společnosti Tisk Centrum.